Letterbrij en taalhonger
Letterpress Fotografie Vormgeving PoŽzie
Voorbeelden
Stemmingen in woorden
visualiseren met woorden.
Letters spreken voor zichzelf.
De zinnen zijn een geheel in de
vorm zoals jij het wilt..
Boos blij lachen huilen
de taal als emotie.
Elke letter heeft zijn
eigen vorm.